Certificari

O garantie în plus a seriozitatii si nivelului înalt de competenta de care beneficiati din partea firmei o reprezinta faptul ca SC ELMIS SRL  prin Sistemul de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, implementat,  satisface toate cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015,    SR EN ISO 45001:2018

Prin proiectarea si implementarea acestui sistem de management se asigura aplicarea unui ansamblu de actiuni având ca scop îndeplinirea în totalitate a cerintelor stipulate în contractele cu beneficiarii.